Més de 600 joves d’Aïn Sebaâ (el Marroc) augmenten les seves capacitats per incorporar-se al mercat laboral

Gràcies a un projecte conjunt de l’associació Iniciativa Urbana Hay Mohammadi (IUHM) i la delegació d’ISCOD a les Illes Balears, 258 dones i 388 homes, residents a la perifèria de Casablanca, amb edats compreses entre 18 i 40 anys i en situació de vulnerabilitat econòmica i risc d’exclusió, han millorat les seves possibilitats d’inserció al mercat laboral formal, mitjançant l’accés a l’ocupació o la realització d’iniciatives d’autoocupació individuals o col·lectives.

El projecte, iniciat fa un any com a continuïtat d’una acció anterior, se centra en el dret al treball especialment per a dones i joves. I per a això, desenvolupa dues línies d’acció: l’orientació, acompanyament i formació per a la millora de l’ocupabilitat, i l’enfortiment i formació contínua de l’equip de l’ONG local i d’altres actors de la societat civil que treballen en la inserció socioprofessional de col·lectius amb dificultats.

En el primer àmbit, un element fonamental de l’acompanyament ha estat la formació. Així, mitjançant la formació s’han enfortit habilitats i competències com l’elaboració de currículums i cartes de motivació, la realització d’entrevistes de treball, idiomes (anglès i francès) i informàtica.

A més, i tenint en compte el context socioeconòmic de la zona, s’han duit a terme accions formatives destinades a la definició d’iniciatives d’emprenedoria que permetin l’autoocupació. Per a això, s’ha aprofitat l’existència de diferents convocatòries d’accés a fons de diverses institucions marroquines.

Com a resultat d’aquestes accions, d’una banda, s’ha aconseguit la inserció com a assalariades de 21 persones, 10 de les quals són dones. I, de l’altra, s’ha acompanyat la presentació de sol·licituds de finançament a la Fundació Mohammed V de 24 cooperatives, de les quals 19 estan gestionades per dones, i 37 projectes individuals, 16 dels quals són de dones.

Així mateix, IUHM ha establert canals de col·laboració amb entitats que participen en el projecte governamental «Awrach 2». Aquesta iniciativa ofereix una convocatòria de projectes de caràcter social vinculats a la creació d’ocupació (rehabilitació d’espais públics, enfortiment d’escoles infantils…) per als quals IUHM cercarà i prepararà perfils professionals.

El soci local d’ISCOD ha signat també tres acords de col·laboració: dos amb empreses de treball temporal i un amb el projecte «Min Ajliki» (‘Per a tu’), de la cooperació belga, per al reforç de competències de cooperatives.

En la segona línia de treball del projecte s’han fet accions de formació per al personal tècnic d’IUHM i d’altres organitzacions en temàtiques com comunicació, especialment digital, tècniques d’acompanyament, enfocament de gènere i inserció mitjançant l’autoocupació.

El projecte compta amb el suport de la Direcció General de Cooperació i Immigració del Govern de les Illes Balears.