Ecos d’innovació: podcasts com a eines pedagògiques per a formació professional

En el context educatiu actual, la generació de contingut digital s’ha manifestat com un recurs estimulant per a l’aprenentatge significatiu. Dins d’aquest marc, els podcasts emergeixen com un mitjà de comunicació potent, capaç de superar barreres i connectar amb audiències diverses.

Conscients de la rellevància d’aquest format com a eina pedagògica innovadora, oferim aquesta guia didàctica per al professorat de Formació Professional. El seu propòsit és dotar al personal docent de recursos necessaris per a orientar als estudiants en la creació de podcasts des de diferents perspectives, promovent la reflexió crítica i el qüestionament de prejudicis, així com la generació de discursos propis i contra-narratives que s’allunyin dels discursos d’odi tan presents en l’entorn digital.

Aquesta guia posa èmfasi en l’elaboració de podcasts a través d’enfocaments feministes, interseccionals, antiracistes i decolonials, i amb una perspectiva global-local. Reconeix la riquesa que aporta la pluralitat de veus i mirades, les quals enriqueixen tant el procés de producció com l’experiència creativa, resultant en podcasts variats i enriquidors. Es presenten capítols que cobreixen els aspectes fonamentals de la creació de podcasts, des de la ideació fins a la producció i difusió. Cada secció ofereix consells pràctics i exemples motivadors que il·lustren cada tema abordat. Addicionalment, s’inclouen tres plantilles pràctiques dissenyades per a simplificar el procés creatiu a l’aula.

Amb aquesta guia, aspirem a cultivar un espai on la creativitat, la diversitat i la inclusió siguin els pilars de la producció de contingut digital educatiu.

Guia_Podcast_ISCOD